مکمل کراتین چیست

مکمل کراتین چیست + عوارض و فواید مکمل کراتین Creatine محل ذخیره مکمل کراتین :کراتین در کبد و پانکراس از اسیدآمینه های آرژنین ،گلیسین و‌ متیونین سنتز(ساخته ) می شود. ۹۵% کراتین بدن در عضله به شکل فسفوکراتین ذخیره می شود. در گوشت و ماهی یافت می شود. برای عملکرد قدرتی و توانی پرشدت ATP […]

 
آموزش بدنسازی

آموزش بدنسازی و فیتنس در 28 روز   مقدمه فراخوان برای بازوان و عضله های شکمی از این برنامه برای ساختن ماهیچه ها در ۲۸ روز پیروی کنید. – من چه کارهایی را باید انجام دهم؟ هر هفته چهار تمرین را دنبال کنید و رژیم غذایی را رعایت بفرمایید. چه زمانی تغییرات دیده خواهد شد؟ […]

 
جستجو در سایت بدنسازی
موزیک بدنسازی انگیزشی