مکمل کراتین چیست

مکمل کراتین چیست + عوارض و فواید مکمل کراتین Creatine محل ذخیره مکمل کراتین :کراتین در کبد و پانکراس از اسیدآمینه های آرژنین ،گلیسین و‌ متیونین سنتز(ساخته ) می شود. ۹۵% کراتین بدن در عضله به شکل فسفوکراتین ذخیره می شود. در گوشت و ماهی یافت می شود. برای عملکرد قدرتی و توانی پرشدت ATP […]

 
جستجو در سایت بدنسازی
موزیک بدنسازی انگیزشی